شامل:

 • مشاوره خانواده
 • مشاوره زناشویی
 • روانشناسی خانواده
 • مشاوره قبل از ازدواج
 • روانشناسی عشق و دوستی
 • مشاوره قبل از طلاق و جدایی
 • ايجاد باورهای سازنده در مورد خانواده و ازدواج
 • حذف باورهای اشتباه در زندگی زناشويی و ايجاد باورهای سازنده و شادی آفرين

نحوه مشاوره تلفنی با استاد علامه خردپژوه

 1. ابتدا نام و نام خانوادگی و شرح مختصری از موضوع و مشکلی كه برای آن مشاوره می خواهيد در کادر توضیحات بالا بنویسید.
 2. حق مشاوره تلفنی حداقل يكساعت را از طريق درگاه پرداخت همين سايت پرداخت نماييد و نام و نام خانوادگی و عكس رسيد واريزی را از طريق whatsapp به شماره 09120347689 ارسال نماييد. پس از آن در سيستم نوبت دهی قرار می گيريد و يكروز بعد روز و ساعت مشاوره به شما پيامك خواهد شد.
 3. متعهد باشيد كه در روز و ساعت اعلام شده و با شماره اعلام شده تماس بگيريد (نه زودتر و نه ديرتر) و از مشاوره تلفنی استاد علامه خردپژوه استفاده نماييد. (توجه داشته باشيد در صورت عدم تماس در روز و ساعت مقرر شده از طرف شما حق مشاوره عودت داده نخواهد شد.)
 4. اگر به هر دليلی در روز و ساعت مقرر نتوانستيد برای مشاوره تماس بگيريد می توانيد مجددا به شماره 09120347689 از طريق SMS پيامك دهيد و با ذكر نام و نام خانوادگی خود و شماره رسيد پرداختی وقت ديگری را برای مشاوره رزرو كنيد و مجددا بعد از يكروز منتظر پيامك وقت بعدی مشاوره باشيد تا بتوانيد از حق مشاوره خودتان استفاده نماييد.

هدف ما كمك به هموطنان عزيزمان

 برای بهبود زندگی فردی، خانوادگی و شغلی است