درباره سایت آموزشی خرد پژوه

فروش دوره های آنلاین

سایت آموزشی خرد پژوه این امکان را در اختیار فراگیران قرار می دهد که در هر نقطه ای از کشور و با هرتوانایی مالی می توانند به برترین محتوای آموزشی و کاری بین المللی به زبان فارسی دسترسی داشته باشند.

 

آدرس: کرمان بلوار قدس کوچه شهید محمدیان پلاک ۱۲۸

59 تعداد نظرات
320 شرکت در دوره ها
850 دقیقه آموزش
1260 تعداد دانشجویان